Olika lekar för dig och dina barn

Various games for you and your childrenDet är viktigt att låta barnen leka och genom lekar tränar barnet sig på olika sätt för alla delar av vuxenlivet och dessutom att socialisera sig med andra människor. Man lär sig även genom lekar att man måste ta hänsyn till andra och att det finns regler som man måste följa när man leker. Det är därför mycket viktigt att du låter dina barn leka med andra barn men även att du är med och leker med dem; det kan bidra och styra dina barn in i den riktning du vill att de ska gå i. Du kan påverka dina barn på många olika sätt genom lek.

Idag leks det mindre och mindre medan datorskärmarna tar över allt mer. Visst socialiserar sig barnen med andra barn genom surfplattor och mobiltelefoner, men det kommer aldrig att bli på samma sätt som när barnen leker med andra barn och genom att låta surfplattan uppfostra ditt barn, tvingar du det att bli vuxet alldeles för tidigt. Bjud först och främst in dig själv till de lekar där barnen redan har börjat att leka. Ibland kan du som vuxen vara tvungen att börja leka med ditt barn för att det sedan ska känna sig tryggt och vilja leka med andra barn.

Sten, sax och påse är en enkel lek som ditt barn snabbt kommer att förstå och som du kan leka på endast två. Därefter går det att leka både med bilar och dockor på egen hand och två och två. De lekar som ditt barn brukar leka ensam kan du sannolikt få vara med på. Tvinga aldrig ditt barn att leka och pressa inte ditt barn så att det ska bli så som du vill det. En del barn har av olika anledningar svårt att komma igång med lekandet och det tar längre tid för dem.