Viktigt att alla kan ha roligt

everyone can have funOavsett vad man planerar för någonting som involverar barnen, ska man tänka på alla typer av barn med olika typer av svårigheter och även anpassa lekarna efter dem. Det innebär att om du exempelvis planerar ett barnkalas, kan du be föräldrarna att meddela om deras barn har någon typ av svårighet. På så sätt kan du förenkla för just det barnet eller göra någonting så att alla kan leka samma lek, det är viktigt även för dina egna barn som inte har svårigheter, att se att det finns alla typer av människor och det kommer de att bära med sig senare i livet.

Det är viktigt att man ser till att alla har roligt och att alla kan vara med och leka. Detta kanske i synnerhet när man som förälder anordnar ett evenemang som inkluderar barnen – det är nämligen föräldrarna som sätter standarden för olika barns framtid och ser till att barnen blir bra människor som kommer att föra samhället framåt och bidra till en bättre värld. En värld som är mer respektabel mot alla typer av människor. Det är oerhört viktigt att man börjar när barnen är små och redan då lägger en bra grund för hur de senare ska bli som vuxna människor.

Lär ditt barn att inkludera andra barn i leken för att en dag kan det vara de som är utanför, det är så du lär ditt barn medkänsla och detta är en känsla som utvecklas när barnen är små. De som inte utvecklar empati när de är unga kommer att få problem med att utveckla det i senare åldrar och det är därför otroligt viktigt att du som förälder skapar förutsättningar för ditt barn och lär det att även försöka se saker ur en annans människas perspektiv. På så sätt kommer ditt barn att tidigt utveckla empati.